Toimintaa Porissa: Ympäristöviraston tuottama ohjelmaILMOITTAUTUMINEN ohjelmiin 26.8.2014 mennessä ympäristövirastoon projektipäällikkö
Antti Mäkelälle os. antti.makela@pori.fi puh. 044 701 7052.
KULJETUKSET Jotta eri puolilla Poria sijaitsevien koululaisten olisi mahdollista osallistua viikon ohjelmiin, ympäristövirasto on varautunut maksamaan osan tarvittavista bussikuljetuksista niihin kohteisiin,
joihin oppilaiden ei ole mahdollista saapua kävellen, polkupyörillä tai julkisilla bussivuoroilla. Kuljetusta voi tiedustella ympäristövirastosta Antti Mäkelältä os. antti.makela@pori.fi puh. 044 701 7052.


OHJELMA

OHJATTU VIERAILU Kirjurinluodon liikennepuistoon
Kirjurinluodon liikennepuisto tarjoaa lapsille mahdollisuuden harjoitella kaupunkiliikennettä. Puistosta löytyy muun muassa liikennevalot, risteyksiä, liikenneympyrä, katuverkkoja ja liikennemerkkejä, jotka on mitoitettu lasten näkökulman mukaan. Puistossa on tarjolla yhteensä noin 30 ajopeliä, muun muassa kymmenkunta polkupyörää ja 20 kappaletta polkuautoja, joita on kahta eri kokoa.
Ajankohta
- keskiviikkona 3.9. noin klo 12.00
- torstaina 4.9.noin klo 8.00, noin klo 12.00

Tavoite Edistää lasten liikennekasvatusta; lapset saavat havainnollistavia ja turvallisia kokemuksia liikenteestä sekä mahdollisimman realistisen kuvan oikealla kadulla ajamisesta.
Liikennepuistotunti tukee opetussuunnitelma aihekokonaisuutta turvallisuus ja liikenne.

Sisältö Tunnin aluksi perehdytään liikennesääntöihin. Sen jälkeen harjoitellaan kaupunkiliikenteessä liikkumista kävellen, polkupyörillä ja polkuautoilla. Ajoneuvot noudetaan
varikkoalueelta ja palautetaan samaan paikkaan. HUOM: Liikennepuistossa käytetään
vain sille varattua kalustoa. Myös pyöräilykypärät saa varikolta. Lapsille jaossa
liikenneturvallisuuteen liittyvää materiaalia.

Kohderyhmä alakoulun 1. luokkalaiset
Soveltuu liikennekasvatuksen opetukseen ympäristö- ja luonnontiedon yhteydessä
Kesto 30 minuuttia, kokoontuminen liikennepuiston varikkoalueella Kirjurinluodolla.
Oppaana puistotoimen työntekijät

Ilmoittautuminen 26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,
antti.makela@pori.fi
Katso myös lasten liikennepuiston sijainti ja säännöt:
http://www.pori.fi/tpk/viheralueet/viheraluekohteita/kirjurinluoto/liikennepuisto.html
OPASTETTU VIERAILU: Luontotalo Arkin satakuntalaista luontoa esittelevä näyttely

Luontotalo Arkin perusnäyttely on uudistunut ja esillä on entistä enemmän eläin- ja kasvilajeja. Kokonaan uusia satakuntalaista luontoa esitteleviä osuuksia ovat Säppi, Merimetsoluoto, perhosniitty ja suurpedot. Lisäksi keskeisintä teemaa, Kokemäenjoen suistoa, on laajennettu entisestään. Uuteen kokonaisuuteen liittyy tiiviisti myös Metsähallituksen tuottama lyhytfilmi ”Selkämeren merimaisemat” ( 7,5 min.) luentosalissa sekä Selkämeren kansallispuistoa maan päällä ja veden alla esittelevä näyttelynurkkaus.
Ajankohta                           -                     tiistaina 2.9. kello 9 ja kello 10
                                            -                     keskiviikkona 3.9 kello 9 ja kello 10
-                     torstaina 4.9 kello 9 ja kello 10
-                     perjantaina 5.9 kello 9 ja kello 10

Tavoite                       Oman lähiympäristöön/kotikaupungin luonto- ja kulttuuriarvoihin tutustuminen. Vierailu tukee opetussuunnitelman aihekokonaisuuksia kulttuuri-identiteetti sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.
  
Sisältö                         Opastuksessa tutustutaan Luontotalo Arkin perusnäyttelyyn sekä katsotaan lyhytfilmi Selkämeren merimaisemista (7,5 min.). Kierros sisältää lisäksi leikkimielisen ympäristövisan.
Kohderyhmä               1. - 9.luokkalaiset, max. 30 oppilasta/ryhmä

Soveltuu                     esim. ympäristö- ja luonnontiedon, biologian ja maantiedon opetukseen

Kesto                          perillä 45 - 60 min.

Kokoontuminen          Luontotalo Arkissa, os. Pohjoispuisto 7

Oppaana                     Asiakaspalveluassistentti Martti Koski ja intendentti Hilkka Viitala Luontotalo Arkista

Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi

OHJATTU VIERAILU Rakennuskulttuuritalo Toivoon: Muuttuva rakennettu kaupunkiympäristö
Rakennettu kaupunkiympäristö on osa lähiympäristöämme. Siihen kuuluvat esimerkiksi tiet, talot, sillat, radat, torit, aukiot ja puistot. Rakennettu ympäristö on myös kulttuuriperintöämme, mikä tulee ottaa huomioon kaupunkiympäristöjen suunnittelussa. Tärkeää on myös rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön välinen vuorovaikutus.

Ajankohta                   - tiistaina 2.9. noin klo 9.30/10.00 yksi max. 20 oppilaan ryhmä 
                                    - keskiviikkona 3.9. klo noin klo 9.30/10.00 yksi max. 20 oppilaan ryhmä 
                                    - torstaina 4.9. noin klo 9.30/10.00 yksi max. 20 oppilaan ryhmä 

Tavoite                       Oman kotikaupungin ominaispiirteiden, rakentamisen ja paikalliskulttuurin tunnistaminen. Vierailu tukee opetussuunnitelman aihekokonaisuuksia kulttuuri-identiteetti sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.

Sisältö                         Rakennuskulttuuritalo Toivossa tutustutaan valokuvien avulla Porin kaupunkikuvan muutokseen vuosikymmenien kuluessa sekä perehdytään hirsirakentamiseen pienoismallin avulla.

Kohderyhmä               3. - 6. luokkalaiset, max. 20 oppilasta/ryhmä, yhteensä kolme ryhmää 

Soveltuu                     esim. historian, ympäristötiedon ja kuvataiteen opetukseen

Kesto                          noin 1 - 1½ h

Kokoontuminen          Rakennuskulttuuritalo Toivossa, os. Varvinkatu 19

Oppaina                      intendentti Tuulikki Kiilo ja rakennuskonservaattori Kalle Virtanen

Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi
Kontin%20uusi%20logoOHJATTU VIERAILU: Kontti-kierrätystavaratalon toiminta tutuksi
Kontti on Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään lahjoituksena saatuja vaatteita, huonekaluja ja kodin käyttötavaroita. Osa lahjoitetuista vaatteista menee Kontin kautta kansainväliseen vaateapuun. Tuotto käytetään avustustyöhön Suomessa ja maailmalla. Kontit myös työllistävät henkilöitä, jotka ovat olleet pitkään työttömänä.
Ajankohta                   -       keskiviikkona 3.9. noin klo 9 ja noin klo 13
-       torstaina 4.9. noin klo 9 ja noin klo 13

Tavoite                        Tutustua tavaroiden uudelleenkäyttöön ja oppia kierrätyksestä sekä kestävästä ja kohtuullisesta kulutuksesta. Madaltaa kynnystä hankkia käytettyä ja laittaa kiertoon itselle tarpeettomia tavaroita. Vierailu tukee opetussuunnitelma aihekokonaisuutta kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. 
Sisältö                         Tutustutaan Kontin toimintaperiaatteisiin, lahjoitusten (vaatteet, huonekalut ja kodin käyttötavarat) vastaanottoon ja lajitteluun ja itse kierrätystavarataloon. Oppilaat voivat tuoda mukanaan lahjoitettavan tavaran tai vaatteen ja tehdä ostoksia Kontissa.
Kohderyhmä               5. - 6. luokkalaiset sekä yläkoulujen ja lukioiden oppilaat

Soveltuu                      esim. käsityön, maantiedon ja kotitalouden opetukseen.
Kesto                           noin 45 min.
Kokoontuminen Kontti-tavaratalossa, os. Sepänpellonkatu 2 A
Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi

Katso myös                 http://kontti.punainenristi.fi/
                                    www.facebook.com/DIYbyKontti
                                    http://www.punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit

OHJATTU VIERAILU Satakunnan Marttojen sieninäyttelyyn                                             

Suomessa on jokamiehen oikeudeksi kutsuttu oikeus, joka mahdollistaa luonnossa liikkumisen ja luonnontuotteiden kuten sienien keräämisen ravinnoksi. Sienikirjat ja internet ovat hyvä apu sieniin tutustumisessa ja niiden tunnistamisessa. Todellisuudessa sienet voivat kuitenkin näyttää hyvin erilaisilta kuviin verrattuna. Sieninäyttelyssä sieniin voi tutustua niin katsellen, haistellen kuin kosketellenkin.  

Ajankohta                   ma 1.9.2014 klo 10.00 – 15.00 välisenä aikana
-          noin klo 10.00
-          noin klo 11.00
-          noin klo 13.00
-          noin klo 14.00

Tavoite                       Tutustua kotiseudun keskeisiin sienilajeihin, sienestämiseen ja sienten käyttöön ruuanvalmistuksessa. Vierailu tukee opetussuunnitelman aihekokonaisuutta vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.
Sisältö                         Näyttelyssä on sienilajeja herkullisista ruokasienistä vaarallisiin myrkkysieniin. Opetellaan tunnistamaan ja nimeämään kotiseudun keskeisiä sienilajeja ja niiden kasvupaikkoja. Saadaan tietoa sienten luokittelusta niiden syötävyyden ja myrkyllisyyden suhteen sekä tutustutaan sienestämisen perustaitoihin ja siihen mitä sieniretkelle otetaan mukaan. Sieniä katsellaan ja haistellaan ja niitä voi vaikka kuvata omaan kännykkään. Mukaan saa sieniesitteen sekä vinkkejä sieniruokien valmistamiseen.

Kohderyhmä               alakoulun 4. ja 6. luokkalaiset sekä yläkoululaiset

Soveltuu                     biologian ja kotitalouden opetukseen

Kesto                          30 – 45 min.

Kokoontuminen          Satakunnan Martat ry:n toimitilat, os. Valtakatu 7 C

Varusteet                    Martta-kahviosta voi ostaa pientä maksua vastaan pullaa ja mehua

Oppaana                     kotitalousneuvoja, sieniasiantuntija Sari Raininko

Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi

hyotytuuli_logo_aitosinOHJATTU VIERAILU Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin tuulipuistoon

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa eli tuulen/ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla sähköksi. Pori on tuuliolosuhteiltaan edullinen alue tuulivoimatuotannolle. Meren rannalla Reposaaren ympäristössä sijaitsee Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulipuisto, joka koostuu kahdeksasta 1 MW:n, yhdestä 2 MW:n sekä yhdestä 2,3 MW:n tuulivoimalasta. Tuulipuiston vuotuinen sähköntuotanto on noin 35 GWh, joka vastaa noin 17 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.
Ajankohta                   -       maanantaina 1.9. noin klo 13
      -       tiistaina 2.9. noin klo 9 ja noin klo 11.30
      -       keskiviikkona 3.9. noin klo 9, noin klo 11.30 ja noin klo 13
      -       torstaina 4.9. noin klo 11.30 ja noin klo 13
      -       perjantaina 5.9. noin klo 9, noin klo 11.30 ja noin 13
Tavoite                       Tutustua uusiutuvaan energialähteeseen, tuulivoimaan, ja oppia sen tuotannosta. Vierailu tukee opetussuunnitelman aihekokonaisuutta vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.
Sisältö                         Tutustutaan opastuskeskuksessa tuulivoimaan ja saadaan ajankohtaista tietoa Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimatuotannosta.
Kohderyhmä               ala- ja yläkoulun sekä lukion oppilaat

Soveltuu                      esim. fysiikan ja maantiedon opetukseen
Kesto                           noin 1 h
Kokoontuminen tuulipuiston opastuskeskuksessa os. Merituulentie 1
Oppaina                       Pori Energia Oy:n projekti-insinööri Miia Suuriniemi ja Katarina Viitanen
Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi

Katso myös                 www.hyotytuuli.fi
                                    http://www.pori.fi/ymparistovirasto/energianeuvonta.html
                                    www.vaihdavirtaa.net
Muuta                          Opastuskeskuksen piha-alueella sijaitsee myös Hilskansaaren luontotorni, jota voi käynnin yhteydessä hyödyntää.


OHJATTU VIERAILU: Porin kierrätyskeskus


Porin kierrätyskeskuksessa otetaan vastaan käyttökelpoisia tavaroita ja hyötykäyttöön meneviä jätteitä, kuten sähkö- ja elektroniikkaromua ja metalleja sekä kotitalouksien vaarallisia jätteitä. Porin kierrätyskeskuksen toiminnasta vastaa Porin kaupungin Tekninen palvelukeskus/Porin Jätehuolto. Kierrätyksellä tarkoitetaan tavaran tai materiaalin käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. Kierrättäminen vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja energian kulutusta, minkä vuoksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu.

Ajankohta                   maanantaista perjantaihin (1.-5.9.) päivittäin noin klo 9.30 ja noin klo 13

Tavoite                       Tutustua tavaroiden ja materiaalien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Madaltaa kynnystä hankkia käytettyä ja laittaa kiertoon itselle tarpeettomia tavaroita sekä opettaa ymmärtämään lajittelun tärkeyttä. Vierailu tukee esimerkiksi opetussuunnitelman aihekokonaisuutta osallistuva kansalaisuus sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Vierailu on myös luonteva jatko neljännellä luokalla pidettyyn jäteneuvontatuntiin.
Sisältö                         Tutustutaan Porin kierrätyskeskuksen toimintaperiaatteisiin, tavaroiden sekä hyödynnettävien ja vaarallisten jätteiden vastaanottoon ja kierrättämiseen.

Kohderyhmä               5. - 6. luokkalaiset, max. 40 oppilasta/ryhmä

Kesto                          noin 45 min

Kokoontuminen Porin kierrätyskeskuksessa osoitteessa Savipajakatu 8, 28610 Pori
Oppaina                      kierrätyskeskuksen työntekijät ja ympäristöviraston jäteneuvojat

Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi                                   

Katso myös                 http://www.pori.fi/porinjatehuolto/porinkierratyskeskus.html

TYÖPAJA: Toisen roska on toisen aarre – trash to treasure: a low carbon footprint art workshop!
Koululaisryhmät voivat tutustua taidemuseon näyttelyihin sekä osallistua non-stop työpajaan, jossa tehdään ympäristöystävällistä taidetta! Työpajassa huomaat miten monia asioita, esineitä ja materiaaleja voi uudelleen käyttää ja kierrättää luovasti - toisen roska voi olla toisen aarre! Mikäli ryhmä haluaa opastuksen näyttelyihin, se on varattava etukäteen museolehtorilta: mirja.ramstedt-salonen@pori.fi / 044 701 1119. Työpaja toteutetaan Porin seudun materiaalipankin ja Porin taidemuseon yhteistyönä.

Ajankohta                   torstaina 4.9. nonstop kello 9-12

Tavoite                       Tutustua materiaalien uudelleenkäyttöön taiteessa ja oppia kierrätyksestä sekä kestävästä ja kohtuullisesta kulutuksesta. Auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään materiaalivirtoja arjessa.
Sisältö                         Tutustutaan taidemuseon näyttelyihin ja luodaan nonstop työpajassa kierrätystaidetta

Kohderyhmä               kaikki luokka-asteet

Soveltuu                     esim. käsityön, kuvaamataidon ja kotitalouden opetukseen. Tukee englanninkielen opetusta.

Kesto                          noin 45 min

Kokoontuminen Porin taidemuseon työpaja, Eteläranta 28100 Pori
Oppaina                      kuvataiteilijat Caroline Ward-Raatikainen & Samu Raatikainen

Ilmoittautuminen       Mikäli ryhmä haluaa opastuksen näyttelyihin, se on varattava etukäteen museolehtorilta: mirja.ramstedt-salonen@pori.fi / 044 701 1119

Katso myös                 www.pori.fi/materiaalipankki
                                    www.poriartmuseum.fi
 

TYÖPAJA: From junk, to art, to classroom:    “art for free” workshop
Kierrätyskama taidetyöpajan materiaalina! Työpaja antaa kokemuksia sekä ideoita ja käytännön ohjeita mukaan vietäväksi ja kokeiltavaksi omaan luokkahuoneeseen. Työpajassa on myös kuvakatsaus, miten tunnetut suomalaiset ja brittiläiset taiteilijat ovat käyttäneet omassa taiteessaan erilaisia hylättyjä materiaaleja. Työpaja toteutetaan Porin seudun materiaalipankin ja Porin taidemuseon yhteistyönä.

Ajankohta                   Tiistaina 2.9. klo 15–17

Tavoite                       Tutustua materiaalien uudelleenkäyttöön taiteessa ja oppia kierrätyksestä sekä kestävästä ja kohtuullisesta kulutuksesta. Auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään materiaalivirtoja arjessa.
Sisältö                         Katsaus kierrätystaiteeseen ja käytännön työpaja. Materiaalipankin esittely.

Kohderyhmä               Opettajat sekä päivähoidon ja esiopetuksen henkilöstö

Kesto                          noin 2h

Kokoontuminen Porin taidemuseon työpaja, Eteläranta 28100 Pori
Oppaina                      kuvataiteilijat Caroline Ward-Raatikainen & Samu Raatikainen

Ilmoittautuminen       28.8.2014 mennessä museolehtorille mirja.ramstedt-salonen@pori.fi / 044 701 1119

Katso myös                 www.pori.fi/materiaalipankki
                                            www.poriartmuseum.fi
OHJATTU VIERAILU: Tutustuminen Suomen                 ensimmäisen aurinkoenergiauimahallin                               energiajärjestelmiin
Uusiutuva energia on energiaa, jota saadaan uusiutuvista energialähteistä kuten auringosta, tuulesta, virtaavasta vedestä ja ilman tai maan lämmöstä. Uusiutuvaa energiaa on myös puun käyttö energianlähteenä. Suomen ensimmäinen aurinkoenergiaa hyödyntävä uimahalli valmistui vuonna 2011 Porin keskustaan. Uimahallissa hyödynnetään sekä aurinkolämpöä että -sähköä. Niiden yhteenlaskettu laskennallinen vuosituotto on 120 000 kWh. Kuparijulkisivun taakse piilotettu aurinkolämpöjärjestelmä on ainutlaatuinen ratkaisu. Aurinkoenergiaratkaisujen lisäksi uimahalli on varustettu mm. suihkuvesien lämmöntalteenotolla. Opastetun vierailun järjestävät Porin kaupungin ympäristöviraston Energianeuvonta Satakunnassa ja Ilmastoasiat kunnassa -hankkeet.

Ajankohta                   keskiviikkona 3.9 noin kello 9
                                    perjantaina 5.9 noin kello 9

Tavoite                       Lisätä tietoisuutta uusiutuvan energian ja erityisesti aurinkoenergian hyödyntämisestä Suomen oloissa.
Sisältö                         Tutustutaan uimahallin aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmiin sekä muihin energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin, mm. suihkuveden lämmöntalteenottoon.

Kohderyhmä               Yläkoulun (9. lk) sekä lukion oppilaat

Soveltuu                     esim. fysiikan, maantiedon ja yhteiskuntaopin opetukseen

Kesto                          noin 1 h

Kokoontuminen Porin uimahalli, Presidentinpuistokatu 6
Oppaina                      Projektipäällikkö Marjo Kekki Energianeuvonta -projektista ja projektipäällikkö Outi Aalto ilmastokumppanuus -projektista

Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi

Lisätiedot                    Energiainsinööri Marjo Kekki, p. 044 701 1219
                                    http://www.pori.fi/ymparistovirasto/energianeuvonta.html

OPPITUNTI KOULULLA JA OHJATTU VIERAILU: Syventävä tunti uusiutuvasta energiasta koululla ja tutustuminen energiaomavaraiseen omakotitaloon
Uusiutuva energia on energiaa, jota saadaan uusiutuvista energianlähteistä, kuten auringosta, tuulesta, virtaavasta vedestä ja ilman tai maan lämmöstä. Uusiutuvaa energiaa on myös puun käyttö energialähteenä. Opastetulla vierailulla pääsee tutustumaan omakotitaloon, jossa on toteutettu valtakunnallisestikin edistyksellisiä, uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä sähkön- ja lämmöntuotantotapoja. Talossa hyödynnetään aurinkosähköä, aurinkolämpöä, tuulivoimaa sekä bioenergiaa puukattilassa. Ainutlaatuiseksi kohteen tekee se seikka, että taloa ei ole liitetty sähköverkkoon. Asukkaiden elintavat ovat esimerkillisen energiapihejä. Myös talon rakentamisessa energiatehokkuus on ollut avainasemassa. Opastetun vierailun järjestää Energianeuvonta Satakunnassa -hanke.

Ajankohta                   tiistaina 2.9 noin kello 10
                                    torstaina 4.9 noin kello 10

Tavoite                       Lisätä tietoisuutta uusiutuvan energian, erityisesti aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä omakotitalossa.
Sisältö                         Tutustutaan lähes energiaomavaraisen omakotitalon energiaratkaisuihin

Kohderyhmä               Yläkoulun (9. lk) sekä lukion oppilaat

Soveltuu                     esim. fysiikan, maantiedon ja yhteiskuntaopin opetukseen

Kesto                          Oppitunti 30 min + vierailu 45 min (oppitunti voidaan pitää eri päivänä, mutta kuitenkin ennen vierailua)

Oppaina                      Projektipäällikkö Marjo Kekki Energianeuvonta -projektista ja projektipäällikkö Outi Aalto ilmastokumppanuus –projektista

Kokoontuminen Vierailun osalta sovitaan oppitunnilla

Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi

Lisätiedot                    Energiainsinööri Marjo Kekki, p. 044 701 1219
                                    http://www.pori.fi/ymparistovirasto/energianeuvonta.html
OPPITUNTI KOULULLA TAI OHJATTU RETKI:
Yyterin dyyniluonto
Yyterin sannat on eteläisen Suomen laajin yhtenäinen ja edelleen aktiivinen dyynialue. Yyterin sannat sijaitsee aivan Selkämeren kansallispuiston kainalossa ja osa Yyteristä kuuluu myös kansallispuistoon.
Yyterin dyynialue on yksi Suomen merkittävimpiä dyynikokonaisuuksista. Alueella esiintyvät lähes kaikki maassamme tavattavat dyynityypit alkaen vedenalaisista hiekkasärkistä ja päättyen metsäisiin dyyneihin.

Suurin osa Yyterin rannoista kuuluu Natura 2000 -suojeluohjelmaan, jonka tavoitteena on säilyttää Yyterin ainutlaatuinen ja monipuolinen luonto. Yyterin sannoille on retkeilty yli sadan vuoden ajan. Suosittuna matkailu- ja virkistyskohteena Yyterin luonnon suojelu on erityisen tärkeää, mutta myös haastavaa.

Osallistuvia luokkia toivotaan mahdollisesti vastaavaan Pro Gradu-tutkielmaan liittyvään Yyteri-kyselyyn.

Ajankohta                   1.-5.9.2014 ryhmälle/luokalle sopivaan kellonaikaan
Tavoite                        Oppia tuntemaan oman kotikaupungin luonnonympäristöistä Yyterin dyyniluontoa. Saada tietoa siitä, miten dyynit syntyvät ja miksi niitä on juuri Yyterissä. 
Sisältö                         Tunnilla tutustutaan Yyterin dyyneihin maantieteellisestä ja geologisesta näkökulmasta. Miksi dyynit ovat syntyneet juuri Yyteriin ja mistä dyynien rakennusaine on peräisin. Mitkä prosessit ovat vaikuttaneet siihen, että Yyteri on tänä päivänä juuri sellainen kuin se on. Oppitunti tukee opetussuunnitelman aihekokonaisuutta vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Oppitunti on oppiaineita integroiva.

Kohderyhmä               alakoulun 3.-6. luokat sekä yläkoulun ja lukion oppilaat
Soveltuu                      esim. ympäristön- ja luonnontiedon sekä biologian ja maantiedon opetukseen
Kesto                           45 – 75 min
Kokoontuminen luokassa tai Yyterin Punaisen tuvan luona
Oppaana                     Marianna Kuusela Yyterinniemen luontopalveluiden kehittäminen -hankkeesta
Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä  projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,            
                                    antti.makela@pori.fi

LUENTO KOULULLA: Porin tulvasuojelu. Eroosio ja sedimentoituminen Kokemäenjoella ja Pihlavanlahdella.
Sekä luonto että ihmisen toiminta aiheuttavat tulvia ja niitä esiintyy joka puolella maapalloa. Myös Porissa tulvat on tunnistettu asukkaita uhkaavaksi riskiksi, johon pitää varautua. 
Ajankohta                   koululle sopivana aikana maanantaina 1.9., tiistaina 2.9. tai keskiviikkona 3.9.
Tavoite                        Tutustua käytännön alue-esimerkin avulla vesikehän riskeihin ja niiden hallintaan
Sisältö                         Luennolla ja keskustellen tutustutaan Porin tulvasuojeluun kuten tulvimistilanteisiin, vahingonvaaraan, tulvantorjuntakeinoihin ja tulvasuojeluhankkeeseen. Eroosio ja sedimentoituminen Kokemäenjoella ja Pihlavanlahdella -aihepiirissä käydään läpi alueen geologista historiaa ja jokisuiston etenemistä, alueen nykyistä maaperää, joen nykytilaa eroosion ja sedimentoitumisen kannalta, Pihlavanlahden muuttumista sekä tulvasuojeluhankkeessa huomioon otettavia geologisia näkökohtia. Kohteesta on valmistunut Turun yliopiston geologianlaitoksella tehty eroosio- ja sedimentoitumistutkimus.
Kohderyhmä               lukion maantiede (GE3) Riskien maailma, alue-esimerkki; kolmelle ryhmälle 
Kesto                           60 - 65 min. + keskustelu
Luennoija                    Porin kaupungin tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Pekka Vuola
Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi

Lisätiedot                    Tunnilla tarvitaan PowerPoint –laitteisto

Katso myös                 http://www.pori.fi/tpk/tulvasuojelu.html

OHJATTU RETKI: Porin metsän luonto- ja kulttuurikierros kansallisen kaupunkipuiston alueella.
Porin kansallinen kaupunkipuisto on noin kymmenen neliökilometrin laajuinen Kokemäenjoen suistossa ja rannoilla sijaitsevien sekä rakennettujen että yhä viljelykäytössä olevien kulttuuriympäristöjen, puistojen ja puistokatujen, kaupunkimetsien ja jokivarsiluonnon yhdessä muodostama kansallisesti arvokas kokonaisuus.
Ajankohta                   tiistaina 2.9 kello 9 ja kello 13
                                    torstaina 4.9 kello 9 ja kello 13
                                     
Sisältö                         Retkellä tutustutaan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan Porin metsän korpivyöhykkeellä oleviin luonto- ja kulttuuriarvoihin. Korpivyöhyke sijoittuu Katinkurun polun ja Ilmailuopiston tien väliselle yhtenäiselle luonnontilaiselle ja luonnontilaisen kaltaiselle alueelle. Alueella on useita erityisen arvokkaita luontokohteita. Muistona sota-ajasta Porin metsässä risteilee lentokoneiden käyttöön rakennettuja rullausteitä, joiden varsilla sijaitsee lukuisia lentokoneiden sirpalesuojiksi tehtyjä vallituksia.  Retki sopii esimerkiksi biologian, maantiedon tai historian opetukseen.
Kohderyhmä                7.-9.luokkalaiset, max 30 oppilasta/ryhmä
Kokoontuminen Ilmailuopistontie 151, Pori
Kesto                           45 - 60 min
Oppaana                      Oppaana projektipäällikkö Heli Nukki Porin kaupunkisuunnittelusta, museolehtori Carita Tulkki Satakunnan museosta
Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi

Varusteet                    sään mukainen pukeutuminen, suositellaan kumisaappaita. Mukaan lyijykynät.

Lisätiedot                    Heli Nukki 044 701 1976 / Porin kaupunkisuunnittelu


OPPITUNTI KOULULLA: Petolähettiläs

Ajankohta                   Koululle sopivana ajankohtana ympäristökasvatusviikolla 1.-5.9.2014
Tavoite                       Lisätä oppilaiden tietoja sudesta lajina. Alakouluikäisten tunnilla tavoitteena on keskustella suden herättämistä tunteista ja ajatuksista ja oppia ymmärtämään suden käyttäytymistä ja lajin suojelun tarvetta. Yläkoulun ja lukion tunnilla tavoitteena on myös lisätä tietämystä suden elintavoista sekä hälventää susiin liittyviä ennakkoluuloja. Oppitunti tukee opetussuunnitelman aihekokonaisuutta vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.
Sisältö                         Vierailulla Petolähettiläs kertoo oppilaille perustiedot susista ja suurpetojen suojelusta; perehdytään susiin biologisena lajina, niihin liittyviin myytteihin sekä susien suojeluun.
Kohderyhmä               5. - 6. luokkalaiset sekä yläkoulujen ja lukioiden oppilaat
Soveltuu                     biologian opetukseen
Kesto                          1-2 oppituntia (mielellään 90 minuuttia, jotta keskustelulle jää riittävästi aikaa)
Oppaana                     Luonto-liiton petoasiantuntija
Ilmoittautuminen       26.8.2014 mennessä projektipäällikkö Antti Mäkelä, puh. 044 701 7052,             
                                    antti.makela@pori.fi

Lisätiedot                    Opettajan on oltava tunnilla läsnä. Tunnilla tarvitaan PowerPoint –laitteisto. Oppilaille on hyvä kertoa tulevasta kouluvierailusta ja sen sisällöstä. Materiaaleihin kannattaa tutustua etukäteen ja miettiä mahdollisia kouluvierailijalle esitettäviä kysymyksiä jo valmiiksi. Myös vierailua edeltäviä oppitunteja voi halutessaan suunnitella pohjustamaan tulevaa kouluvierailua.


Näyttely: Suomenlahti näyttely pääkirjastossa
Näyttely on omistettu Suomenlahti – vuodelle 2014. Näyttely haluaa nostaa esiin yhteisiä saavutuksia sekä lahtemme ainutlaatuisuutta ja haavoittuvuutta.
Ajankohta                   kirjaston aukioloaikoina. Näyttely on esillä pääaulassa 4.8. – 18.9.2014
Sisältö                         Näyttely koostuu erityyppisistä osioista, jotka sisältävät yleistietoa Suomenlahden valuma-alueesta, haavoittuvuudesta ja ainutlaatuisuudesta ja sen suojelusaavutuksista sekä materiaalia alueella tehtävästä tutkimuksesta. Näyttely sisältää myös suuren Suomenlahden luontoa esittelevän pelin. Lisäksi näyttelyosioilla on erillistä nettimateriaalia.
Kohderyhmä               näyttely on suunnattu kaikenikäisille kävijöille 
 

Porin Reilun kaupan futisturnaus

Porilaiset alakoululaiset pelaavat reiluin säännöin ja Reilun kaupan palloin jalkapalloa Urheilukeskuksen tekonurmikentällä keskiviikkona 3.9.2014 aamupäivän aikana. Reilun kaupan futisturnauksen tavoitteena on, paitsi iloisissa merkeissä liikuttaa koululaisia, myös kiinnittää huomiota urheiluvälineiden valmistuksen eettiseen kestävyyteen. Turnauksen päätyttyä koulujen käyttöön lahjoitetaan Reilun kaupan jalkapalloja.
Ajankohta                   3.9.2014 aamupäivä
Paikka                        Urheilukeskus, tekonurmi
Kohderyhmä               3.-6. luokkalaiset
Ilmoittautuminen       tarja.raikkonen@pori.fi tai 044 -701 2528
Yhteyshenkilö            jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen p. 044 701 2528/Ympäristövirasto

LAINATTAVA MATERIAALI
DVD:t
Metsähallitus lainaa opetuskäyttöön mm. seuraavia dvd-levyjä:
Tuntematon Selkämeri, luontodokumenttielokuva
-            kesto 58 minuuttia
-        saatavana myös 15 minuutin koosteena (englanninkielinen tekstitys) sekä 8 minuutin koosteena
Pinnan alla, Under Ytan, elokuva Itämeren vedenalaisesta luonnosta ja sen tutkimuksesta
-         kesto 43 minuuttia, saatavana myös lyhytversio 21 minuuttia
Lisäksi Metsähallituksella on useita muita vedenalaisluonnosta ja sen kartoituksesta kertovia dvd-levyjä. Esitysten pituudet vaihtelevat muutamasta minuutista 15 minuuttiin.
Lisätiedot:                     projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, Metsähallitus, minna.uusiniitty-kivimaki(at)metsa.fi, puh. 040 483 6006

 
 
 
 

 
 
     

 

 
 

 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.